Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 174
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1173
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2342
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2257
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2565
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3443
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2992
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2999
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3555
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3600
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3510
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3342
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3580
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3938
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3942
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3902
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3961
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3340
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3255
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3388
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3176
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3143
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3209
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2968
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2690
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2731
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2941
28 Годишен извештај за јавните набавки 3279
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2742
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4299
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3880
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3455