Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1071
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2043
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3519
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3034
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3390
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4122
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3830
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3764
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4317
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4379
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4249
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4035
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4236
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4686
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4672
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4640
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4699
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3914
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3730
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3949
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3740
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3704
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3764
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3504
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3193
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3217
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3532
28 Годишен извештај за јавните набавки 3832
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3224
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4871
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4443
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4117