Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 152
2 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 479
3 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 1680
4 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1134
5 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1269
6 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 1676
7 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1537
8 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1516
9 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1598
10 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 1852
11 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2103
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2163
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2089
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2286
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2089
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 1988
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2069
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1872
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1797
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1843
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1776
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1637
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1607
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1788
25 Годишен извештај за јавните набавки 1768
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1670
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2820
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2422
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2068