Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1273
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2284
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3860
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3242
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3614
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4314
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4063
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3974
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4554
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4580
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4444
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4230
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4411
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4898
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4866
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4840
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4898
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4073
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3872
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4103
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3898
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3862
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3912
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3658
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3327
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3386
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3686
28 Годишен извештај за јавните набавки 3988
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3377
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5021
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4615
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4322