Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 467
2 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 683
3 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 1874
4 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1343
5 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1448
6 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 1863
7 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1734
8 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1704
9 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1793
10 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2047
11 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2296
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2365
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2273
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2478
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2250
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2141
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2221
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2003
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1933
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1983
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1927
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1773
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1750
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1932
25 Годишен извештај за јавните набавки 1918
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1817
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2976
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2572
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2244