Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 542
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1620
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2967
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2675
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3008
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3824
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3443
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3408
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3959
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4017
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3942
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3715
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3935
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4343
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4335
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4293
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4363
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3642
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3500
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3685
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3473
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3447
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3505
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3256
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2926
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2977
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3278
28 Годишен извештај за јавните набавки 3579
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2990
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4599
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4181
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3809