Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1480
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2471
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4101
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3392
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3748
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4438
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4220
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4129
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4740
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4735
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4587
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4368
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4549
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5059
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5022
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4988
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5042
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4202
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3990
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4226
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4030
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3992
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4036
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3773
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3458
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3509
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3811
28 Годишен извештај за јавните набавки 4118
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3511
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5146
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4736
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4494