Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 242
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1189
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1462
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1748
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2717
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2173
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2281
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2800
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2779
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2635
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2632
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2912
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3229
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3250
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3206
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3278
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2874
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2895
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2934
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2678
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2567
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2690
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2544
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2357
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2404
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2507
27 Годишен извештај за јавните набавки 2767
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2356
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3795
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3307
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2913