Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 323
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1321
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1551
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1825
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2811
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2256
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2359
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2874
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2898
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2744
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2730
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2980
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3300
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3322
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3295
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3338
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2918
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2930
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2985
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2726
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2616
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2732
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2569
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2388
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2423
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2542
27 Годишен извештај за јавните набавки 2815
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2371
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3842
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3382
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2954