Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 186
2 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 774
3 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 927
4 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2042
5 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1529
6 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1617
7 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2075
8 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1931
9 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1893
10 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1957
11 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2242
12 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2511
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2557
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2439
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2635
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2369
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2305
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2367
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2101
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2063
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2128
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2034
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1884
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1886
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2023
26 Годишен извештај за јавните набавки 2052
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1904
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3135
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2690
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2358