Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 702
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1767
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1850
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2154
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3073
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2603
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2637
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3171
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3222
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3068
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3002
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3250
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3589
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3605
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3563
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3614
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3091
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3081
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3157
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2934
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2879
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2948
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2754
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2509
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2533
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2713
27 Годишен извештај за јавните набавки 3039
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2522
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4052
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3622
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3179