Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 300
2 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 591
3 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 1774
4 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1230
5 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1359
6 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 1761
7 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1631
8 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1604
9 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1687
10 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 1948
11 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2202
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2263
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2181
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2383
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2179
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2069
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2158
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1942
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1864
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1913
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1859
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1709
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1685
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1863
25 Годишен извештај за јавните набавки 1852
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1747
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2905
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2502
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2159