Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 482
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1498
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1690
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1977
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2929
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2402
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2474
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3003
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3044
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2866
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2856
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3089
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3421
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3448
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3407
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3453
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2985
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2997
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3062
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2818
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2742
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2828
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2639
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2427
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2457
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2610
27 Годишен извештај за јавните набавки 2906
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2429
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3926
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3501
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3026