Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 886
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1991
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1989
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2296
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3196
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2736
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2757
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3304
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3344
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3210
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3110
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3359
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3693
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3719
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3673
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3727
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3168
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3135
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3225
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3012
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2961
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3033
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2816
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2549
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2583
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2777
27 Годишен извештај за јавните набавки 3115
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2577
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4128
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3704
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3266