Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 340
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1417
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2691
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2484
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2816
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3638
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3239
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3210
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3761
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3816
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3746
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3540
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3766
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4162
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4151
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4105
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4182
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3488
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3371
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3545
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3324
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3306
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3362
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3121
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2803
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2850
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3094
28 Годишен извештај за јавните набавки 3444
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2855
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4460
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4041
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3626