Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 45
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 911
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1305
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1566
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2533
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2002
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2118
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2648
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2488
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2454
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2455
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2755
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3050
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3048
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2935
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3123
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2748
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2781
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2828
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2570
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2452
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2579
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2415
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2262
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2323
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2413
27 Годишен извештај за јавните набавки 2620
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2261
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3684
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3165
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2789