Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 780
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1830
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3225
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2864
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3207
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3978
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3638
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3602
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4148
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4207
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4096
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3886
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4104
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4535
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4506
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4475
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4551
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3795
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3623
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3819
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3604
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3581
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3647
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3389
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3056
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3098
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3411
28 Годишен извештај за јавните набавки 3720
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3103
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4746
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4305
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3974