Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 519
2 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1098
3 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1286
4 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2307
5 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1787
6 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1902
7 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2414
8 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2252
9 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2183
10 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2215
11 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2554
12 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2841
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2810
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2706
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2912
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2581
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2598
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2645
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2331
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2311
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2395
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2248
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2088
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2127
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2213
26 Годишен извештај за јавните набавки 2335
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2084
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3442
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2923
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2583