Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 48
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1735
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2731
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4472
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3615
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3966
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4653
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4440
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4344
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5010
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4959
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4801
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4586
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4751
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5283
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5243
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5213
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5269
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4412
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4201
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4452
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4251
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4203
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4259
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3988
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3662
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3720
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4022
29 Годишен извештај за јавните набавки 4335
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3711
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5356
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4943
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4790