Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 207
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1199
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2377
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2285
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2597
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3467
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3024
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3030
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3583
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3630
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3547
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3371
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3613
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3964
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3970
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3926
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3983
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3359
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3271
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3412