Препораки

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Документ за јавни политики 238
2 Коментари и предлози за подобрување на Нацрт-законот за јавните набавки 286
3 Предлози за подобрување на правната и на институционалната рамка, како и на практиката на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 2027
4 ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Публикација за десетгодишниот јубилеј на Центарот за граѓанки комуникации 2185
5 Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 2538
6 Бриф за јавни политики за подобрување на правната заштита во јавните набавки 2032
7 Предлози за измени и дополнувања на Законот за јавните набавки 2015 2696
8 Препораки за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 2738
9 Препораки за договорни органи за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 2653
10 Бриф за јавни политики: Предлози за измени на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и за подобрување на неговата примена од страна на новинарите 2988
11 Препораки за унапредување на транспарентното и отчетното локално владеење 3727
12 Препораки за унапредување и зајакнување на улогата на медиумите во борбата против корупцијата 3150
13 Предлози на ЦГК за измени и дополнувања на Законот за јавните набавки 3154
14 Препораки за подобрување на системот за јавни набавки 2221
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 2308
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 2182
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 2570
18 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 1972
19 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 1743