Прирачници

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки 581
2 Прирачник за фирми за учество на електронски постапки за јавни набавки 3591
3 Прирачник за фирми за учество на тендери 2014 3366
4 Прирачник за договорни органи за јавни набавки 3746
5 Прирачник за микропретпријатија за јавни набавки 2012 3041
6 Прирачник за новинари за пристап до информации од јавен карактер (Legal Leaks Toolkit) на македонски 3265
7 Водич за невладини организации за борба против корупцијата 3462
8 Прирачник за новинари за истражување и известување за јавните набавки 5039
9 Doracak për gazetarë për hulumtim dhe raportim në lidhje me furnizimet publike 3671
10 Прирачник за истражувачко новинарство 4214
11 Прирачник за начинот на известување за локалните теми и истражувачко новинарство 3451