Прирачници

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки 319
2 Прирачник за фирми за учество на електронски постапки за јавни набавки 3216
3 Прирачник за фирми за учество на тендери 2014 2929
4 Прирачник за договорни органи за јавни набавки 3408
5 Прирачник за микропретпријатија за јавни набавки 2012 2750
6 Прирачник за новинари за пристап до информации од јавен карактер (Legal Leaks Toolkit) на македонски 2969
7 Водич за невладини организации за борба против корупцијата 3171
8 Прирачник за новинари за истражување и известување за јавните набавки 4655
9 Doracak për gazetarë për hulumtim dhe raportim në lidhje me furnizimet publike 3354
10 Прирачник за истражувачко новинарство 3915
11 Прирачник за начинот на известување за локалните теми и истражувачко новинарство 3322