Прирачници

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки 198
2 Прирачник за фирми за учество на електронски постапки за јавни набавки 2958
3 Прирачник за фирми за учество на тендери 2014 2678
4 Прирачник за договорни органи за јавни набавки 3208
5 Прирачник за микропретпријатија за јавни набавки 2012 2595
6 Прирачник за новинари за пристап до информации од јавен карактер (Legal Leaks Toolkit) на македонски 2804
7 Водич за невладини организации за борба против корупцијата 2994
8 Прирачник за новинари за истражување и известување за јавните набавки 4433
9 Doracak për gazetarë për hulumtim dhe raportim në lidhje me furnizimet publike 3201
10 Прирачник за истражувачко новинарство 3772
11 Прирачник за начинот на известување за локалните теми и истражувачко новинарство 3232