Препораки

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Документ за јавни политики 102
2 Коментари и предлози за подобрување на Нацрт-законот за јавните набавки 153
3 Предлози за подобрување на правната и на институционалната рамка, како и на практиката на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 1768
4 ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Публикација за десетгодишниот јубилеј на Центарот за граѓанки комуникации 1890
5 Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 2248
6 Бриф за јавни политики за подобрување на правната заштита во јавните набавки 1880
7 Предлози за измени и дополнувања на Законот за јавните набавки 2015 2433
8 Препораки за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 2471
9 Препораки за договорни органи за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 2491
10 Бриф за јавни политики: Предлози за измени на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и за подобрување на неговата примена од страна на новинарите 2800