Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020) 112
2 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 500
3 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 1056
4 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2663
5 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3732
6 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 6266
7 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4393
8 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4762
9 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5672
10 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5263
11 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5123
12 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5858
13 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5722
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5531
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5320
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5495
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6023
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5990
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5969
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6010
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5118
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4936
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5192
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4952
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4855
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4940
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4675
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4344
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4493
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4758
31 Годишен извештај за јавните набавки 5059
32 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4421
33 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6196
34 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5698
35 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5682