Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 642
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2165
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3187
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 5279
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3979
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4331
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5041
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4825
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4703
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5405
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5313
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5158
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4925
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5090
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5644
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5590
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5564
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5615
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4740
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4536
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4782
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4582
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4513
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4583
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4324
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3979
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4058
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4360
29 Годишен извештај за јавните набавки 4677
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4022
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5709
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5282
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5214