Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 422
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1961
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2972
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4867
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3821
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4171
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4860
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4649
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4561
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5222
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5167
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5002
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4783
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4952
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5485
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5443
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5406
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5469
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4588
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4381
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4643
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4444
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4381
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4440
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4189
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3850
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3915
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4209
29 Годишен извештај за јавните набавки 4532
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3883
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5551
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5132
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5023