Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 113
2 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 870
3 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2448
4 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3487
5 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 5778
6 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4196
7 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4566
8 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5480
9 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5035
10 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4937
11 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5636
12 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5527
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5355
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5120
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5296
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5835
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5788
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5766
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5829
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4938
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4762
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5016
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4782
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4684
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4751
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4488
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4163
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4305
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4570
30 Годишен извештај за јавните набавки 4873
31 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4240
32 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5997
33 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5522
34 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5465