Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 36 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2021) 77
2 35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020) 796
3 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 884
4 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 1402
5 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 3008
6 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 4152
7 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 7173
8 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4726
9 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 5093
10 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 6019
11 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5592
12 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5436
13 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 6241
14 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 6060
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5837
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 6686
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5812
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6330
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6333
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6313
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6319
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5417
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5239
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5476
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5258
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5147
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5251
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4972
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4636
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4803
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 6112
32 Годишен извештај за јавните набавки 5374
33 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4736
34 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6500
35 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6016
36 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6059