Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020) 434
2 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 693
3 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 1197
4 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2800
5 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3903
6 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 6644
7 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4526
8 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4898
9 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5826
10 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5399
11 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5239
12 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 6019
13 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5856
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5646
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5462
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5620
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6137
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6147
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6125
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6128
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5234
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5062
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5295
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5066
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4962
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5062
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4786
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4458
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4619
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 5921
31 Годишен извештај за јавните набавки 5176
32 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4552
33 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6315
34 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5828
35 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5832