Извештаи од мониторингот

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 33 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2019) 642
2 31 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2018) 2165
3 30 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2017) 3187
4 29 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2017) 5279
5 28 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2016) 3979
6 27 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2016) 4331
7 26 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2015) 5041
8 Second Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4825
9 First Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4703
10 Companies’ survey about their experiences in public procurements 5405
11 Second Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 5313
12 First Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 5158
13 Fourth Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2013 4925
14 Results from the monitoring of public procurements in Macedonia 5090
15 Second quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5644
16 First quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5590
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5564
18 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 5615
19 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 4740
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4536
21 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4782
22 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4582
23 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4513
24 First quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4583
25 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2010 4324
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3979
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4058
28 Results from the public procurements monitoring published 4360
29 Annual report on public procurement 2009 4677
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4022
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5709
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5282
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5214