Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 72
2 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 150
3 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 273
4 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 245
5 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 345
6 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 344
7 Документ за јавни политики 398
8 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 537
9 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 510
10 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 975
11 Индекси на активна транспарентност 1677
12 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1349
13 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1354
14 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1447
15 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1486
16 Индекс на активна транспарентност 2019 2227
17 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2186
18 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2294
19 Индекс на активна транспарентност 2018 3268
20 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2641
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3338
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3284
23 Индекс на активна транспарентност 2017 3316
24 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3696
25 Индекс на активна транспарентност 2016 3628
26 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4271
27 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4654
28 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4833
29 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5268
30 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 5166
31 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5207
32 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 5044