Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 25
2 Документ за јавни политики 53
3 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 176
4 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 174
5 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 634
6 Индекси на активна транспарентност 1122
7 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 958
8 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 952
9 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1059
10 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1118
11 Индекс на активна транспарентност 2019 1626
12 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 1785
13 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 1877
14 Active transparency index 2018 2761
15 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2252
16 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2948
17 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2919
18 Индекс на активна транспарентност 2017 2891
19 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3277
20 Index of active transparency 2016 3231
21 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 3849
22 Research of current practices: Transparent local governance 4288
23 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4463
24 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 4816
25 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 4674
26 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 4779
27 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 4661