Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 46
2 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 160
3 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 132
4 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 224
5 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 228
6 Документ за јавни политики 266
7 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 403
8 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 380
9 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 851
10 Индекси на активна транспарентност 1483
11 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1194
12 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1210
13 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1293
14 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1341
15 Индекс на активна транспарентност 2019 2013
16 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 2044
17 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2117
18 Active transparency index 2018 3099
19 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2488
20 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3188
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3135
22 Индекс на активна транспарентност 2017 3148
23 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3548
24 Index of active transparency 2016 3478
25 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 4105
26 Research of current practices: Transparent local governance 4516
27 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4677
28 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 5114
29 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 5008
30 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 5066
31 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 4902