Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 913
2 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 700
3 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 905
4 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 715
5 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 646
6 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 922
7 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 896
8 Индекс на активна транспарентност 2020 1610
9 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 2141
10 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 2334
11 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2698
12 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 5020
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4996
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5551
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5448
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 5167
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4980
18 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4912