Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 441
2 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 629
3 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 484
4 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 449
5 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 640
6 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 627
7 Индекс на активна транспарентност 2020 1328
8 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 1899
9 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 2021
10 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2422
11 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4798
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4774
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5316
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5206
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4934
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4767
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4687