Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 214
2 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 392
3 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 310
4 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 311
5 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 479
6 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 470
7 Индекс на активна транспарентност 2020 1161
8 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 1744
9 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1838
10 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2252
11 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4650
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4628
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5151
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5061
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4780
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4629
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4545