Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 498
2 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 601
3 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 784
4 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 621
5 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 572
6 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 799
7 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 773
8 Индекс на активна транспарентност 2020 1482
9 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 2044
10 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 2213
11 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2596
12 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4932
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4916
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5464
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5349
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 5084
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4894
18 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4835