Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Financial Analysis of the Operation of the State/Public Enterprises 2015-2019 385
2 Shadow Report on Public Procurement 2020 565
3 Policy brief on emergency COVID-19 procurement 443
4 Analysis of the Exercise of Free Access to Information Pursuant to the new Law on Free Access to Public Information 415
5 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 597
6 COVID-19 Related Emergency Procurement Monitoring Report North Macedonia 592
7 Active Transparency Index 2020 1287
8 32 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2019) 1862
9 Transparency, Accountability and Integrity in Public Procurement 1965
10 Shadow Report on Public Procurement in Macedonia: Trapped between the old and the new 2379
11 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4760
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4739
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5276
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5170
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4893
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4733
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4652