Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 11
2 Active Transparency Index 2020 769
3 32 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2019) 1408
4 Transparency, Accountability and Integrity in Public Procurement 1525
5 Shadow Report on Public Procurement in Macedonia: Trapped between the old and the new 1916
6 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4335
7 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4230
8 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 4792
9 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 4757
10 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4444
11 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4360
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4223