ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку
Center for Civil Communications
Печати
PDF

Индекс на рационалност 5

on .

Индекс на рационалност 5

Петтиот  индекс на рационалност е изработен  за следниве пет видови производи, односно услуги:

- агенциска провизија за привремени вработувања;

- ISO 9001 Стандард за квалитет;

- антифриз;

- миење возила и

- негазирана вода.

Изборот на овие производи и услуги е направен бидејќи тоа се често користени производи и услуги од страна на институциите на национално и на локално ниво.

Сепак, со оглед на фактот што, од една страна, методологијата на изработка на индексот подразбира споредба на цени на најмалку пет институции, а од друга страна,  не секогаш се добиваат  бараните  информации од институциите или, пак, кога ќе се добијат, тие не се споредливи, за изработка на индексот за дел од избраните производи и услуги, освен во 2012 година, вклучени се и набавки реализирани во претходните години.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 4

on .

Индекс на рационалност 4

Преземање на отпечатената верзијата Индекс на рационалност 3 и 4

Четвртиот индекс на рационалност е изработен за следните пет видови производи, односно услуги:
- веб-страница;
- огревно дрво;
- бехатон-плочки;
- здравствен преглед по вработен и
- противпожарна заштита.

Станува збор за производи и услуги што често се набавуваат од страна на институциите, што овозможува индексот да се изработи низ споредба на набавните цени од поголем број на договорни органи, на национално и на локално ниво.
Во изработката на овој индекс, обезбедени се податоци за цените и вредност на договорите на 84 институции во земјата. Во изработката на индексите, цените на селектираните производи и услуги се обезбедуваа преку пристап до информациите од јавен карактер, кои беа доставувани до сите договорни органи чиишто набавки беа евидентирани на Електронскиот систем за јавни набавки.
Целта е, низ изработка на индексите на овие пет видови производи, односно услуги, да се детектираат евентуалните разлики во цените, да се нотираат слаби точки во трошењето на јавните пари, но и да им се помогне на договорните органи да ги осознаат движењата на цените за овие производи, односно услуги.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 3

on .

Индекс на рационалност 3

Преземање на отпечатената верзијата Индекс на рационалност 3 и 4

Третиот индекс на рационалност е изработен за следните пет видови производи, односно услуги:

 • писмен превод од македонски на англиски јазик;
 • клима-уреди;
 • физичко обезбедување;
 • лаптоп-компјутери и
 • ГПС уреди за возила.

Изборот на овие производи е направен како често користени производи и услуги од страна на институциите на национално и на локално ниво.

Сепак, со оглед на фактот што од една страна методологијата на изработка на индексот подразбира споредба на цени на најмалку пет институции, а од друга страна не секогаш се добиваат бараните информации од институциите или, пак, кога ќе се добијат, тие не се споредливи, за изработка на индексот за дел од избраните производи и услуги, освен во 2011 година, вклучени се и набавки реализирани во претходните години.

За да се обезбедат потребните податоци за изработка на индексот на овие пет производи (клима уреди, лаптоп-компјутери и ГПС уреди за возила), односно услуги (писмен превод и физичко обезбедување), ЦГК достави до институциите на национално и локално ниво 94 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во изработката на индексите, цените на селектираните производи и услуги се обезбедуваа преку пристап до информациите од јавен карактер, кои беа доставувани до сите договорни органи чиишто набавки беа евидентирани на Електронскиот систем за јавни набавки. Идејата е, низ изработка на индексите на овие пет видови производи односно услуги, да се детектираат евентуалните разлики во цените и да им се помогне на договорните органи да ги осознаат движењата на цените за овие производи, односно услуги.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 2

on .

Индекс на рационалност 2

Преземање на отпечатената верзијата Индекс на рационалност 1 и 2

Индексот на рационалност за втората група на производи (втор квартален извештај) е изработен врз основа на споредба на цените за набавка на медицински потрошен материјал во секторот здравство. Со цел да се даде што е можно подобар приказ на состојбите во овој сектор, индексот е изготвен за  шест видови на производи и тоа:

 • системи за трансфузија;
 • системи за инфузија;
 • шприцови;
 • вата;
 • платнени фластери и
 • завој калико.


Изборот на овие производи е направен како најчесто користен потрошен материјал од страна на сите здравствени домови, болници и клиники. Целта беше да се утврди дали кај овие видови на производи, со оглед на нивната секојдневна употреба и фреквентна набавка, се создадени повоедначени цени меѓу добавувачите или постојат ценовни отстапувања. Цените на производите се обезбедуваа преку пристап до информации од јавен карактер кои беа доставувани до сите договорни органи од областа на здравството, регистрирани во Електронскиот систем за јавни набавки.

Facebook