ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку
Center for Civil Communications
Печати
PDF

Индекс на рационалност 9

on .

Индекс на рационалност 9

Деветтиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови услуги и производи:

 • одржување на лифтови;
 • печатење на образец за сметки;
 • РТГ филмови за рентген снимки;
 • кравјо сирење и
 • ГПС уреди.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво кои имале ваков вид набавка доминантно во првата половина од 2013 година.

Во изработката на индексот на рационалност иницијално беа вклучени 53 институции на национално и на локално ниво. Но, поради објективни или субјективни причини, наведени детално во анализата, на крајот индексот е изработен врз основа на податоци за цени на производите и услугите на 39 институции.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 8

on .

Индекс на рационалност 8

Осмиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи, односно услуги:

 • работна облека;
 • работни чевли;
 • урбана опрема – клупи;
 • тонери и
 • дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво кои во текот на 2012 година и во првите два месеци од 2013 година имале ваков вид набавка.

Печати
PDF

Индекс на рационaлност 7

on .

Индекс на рационалност 7

Седмиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи, односно услуги:

 • одржување на хигиена;
 • дефибрилатори;
 • јунешко месо без коски;
 • ПВЦ-прозорци и
 • работни обувки - кломпи.

Во изработката на индексoт на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени 52 институции на национално и локално ниво кои во текот на првите oсум месеци од 2012 година имале ваков вид набавка. Проширување на опсегот на прибирање податоци и за 2011 година беше направен само кај набавката на ПВЦ-прозорци.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 6

on .

Индекс на рационалност 6


Шестиот индекс на рационалност е изработен за група од пет производи кои институциите на национално и на локално ниво ги купувале во текот на 2012 година и тоа:

 • хартија за печатење и фотокопирање;
 • индустриска сол;
 • масло за горење - екстра лесно ЕЛ-1;
 • клима уред и
 • завој калико.

Станува збор за производи кои беа вклучени и во претходните индекси и тоа за набавки спроведени во текот на 2010 година и/или првата половина од 2011 година, а во кои беа констатирани големи разлики во цените. Оттука целта на изработка на шестиот индекс на рационалност е да се направи проценка за евентуалните промени кои настанале во изминатиот период и влијанието кое можело да го има воведувањето на овој инструмент како начин за подигање на свеста на договорните органи за постоењето на големи разлики во цените и за потребата од преземање на мерки за поголема рационалност во трошењето на јавните пари.