Print
PDF

35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020)

on .

There are no translations available.

РАСТЕ ОТФРЛАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ НА ФИРМИТЕ НА ТЕНДЕРИТЕ; СЕКОЈ ТРЕТ ТЕНДЕР СЕ ПОНИШТУВА

Денес, 28 јуни 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) го објави Извештајот од мониторингот на јавните набавки за периодот јули-декември 2020 година, како и резултатите од анкетата на фирмите за нивното искуство при учеството на тендерите.

Од мониторингот на јавните набавки:

» Поништувањата на тендерите стигнаа до 33 %, што е највисоко ниво во последните неколку години. Најмногу поради немање понуди или поради неприфатливи понуди.

» Во пораст е отфрлањето на понудите на фирмите на тендерите поради проблеми со документацијата или со понудените предмети на набавка.

» Контролирани се само 1 % од тендерите во земјава и во секој петти контролиран тендер се пронајдени неправилности.

» Конкуренцијата кај локалните тендери останува значително пониска отколку кај тендерите на институциите на национално ниво.

» Во жалбената постапка се намалува уделот на уважени жалби од фирмите, а расте уделот на одбиени жалби.

Од овогодишната анкета на фирмите:

» Проблем број еден во јавните набавки за 77 % од фирмите е ’најниската цена‘ како критериум за избор на најповолната понуда.

» Дека фирмите се договараат на тендерите сметаат 60 % од испитаните фирми.

» 47 % од фирмите сметаат дека има корупција во јавните набавки.

» 47 % од фирмите не се жалат на тендерите поради недоверба во Државната комисија за жалби по јавни набавки.

» Фирмите го оценуваат процесот на јавни набавки во земјава со просечна оценка од 2,8 (на скалата од 1 до 5), што е исто како лани.

» Доминантни 60 % од фирмите велат дека корона-кризата влијаела негативно врз нивното учество на тендерите.

 

Print
PDF

База на податоци на општините за 2020

on .

There are no translations available.

И ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА, ОПШТИНИТЕ ПОТРОШИЛЕ НА ТЕНДЕРИ РЕЧИСИ ИСТО КОЛКУ И ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА


Денес, 22 јуни 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ја објави Базата на податоци за јавни набавки на општините во 2020 година според која 80-те општини и Градот Скопје склучиле 3 454 договори за јавни набавки во вкупна вредност од околу 8 милијарди денари, односно 129 милиони евра, скоро исто колку и претходната 2019 година.

Пораст на вредноста на набавките има кај Градот Скопје и 20 општини, додека намалување е евидентирано кај 61 општина. Најголем вредносен скок во однос на претходната година има кај Градот Скопје, од 10,3 милиони евра, Општина Гостивар од 5 милиони евра и Аеродром од 2,7 милиони евра. Најголеми падови во вредноста на набавките има кај Општина Липково за 2,8 милиони евра, Тетово за 2,4 милиони евра и Штип и Прилеп по околу два милиони евра.

Print
PDF

Proposals to Reduce Corruption and Advance Implementation of Public Procurements

on .

The proposed measures are developed on the basis of in-depth research of corruption risks, systematized in the research paper “Mapping Corruption Risks in Public Procurements of Enterprises Owned by the Government and Municipalities” and individual screening of 37 state-owned enterprises founded by the Government, the City of Skopje and Municipalities of Gostivar, Kavadarci and Struga, which provides an overview of key parameters that reflect the manner in which they implement public procurements, as well as their human resource capacity and internal policies. Weaknesses noted in all previously conducted research papers and analyses have confirmed the need to enhance integrity and reduce corruption risks at public enterprises and joint stock companies.
Recommendations presented in this document are drafted as part of the project “Towards Accountable Enterprises”, implemented by the Center for Civil Communications with financial support from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Skopje in the period 2019-2021, and aimed at establishing sustainable mechanisms to advance implementation of public procurements and to strengthen integrity in the process of public spending under tender procedures organized by state-owned enterprises founded by the Government, the City of Skopje and Municipalities of Gostivar, Kavadarci and Struga.
In February 2021, the Center for Civil Communications presented the Government of the Republic of North Macedonia with portion of proposed measures, as presented in this document, as contribution in the process of drafting the Government’s Action Plan to Fight Corruption.