Извештаи од мониторингот

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 33 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2019) 17
2 31 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2018) 1722
3 30 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2017) 2714
4 29 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2017) 4449
5 28 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2016) 3605
6 27 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2016) 3952
7 26 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2015) 4641
8 Second Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4434
9 First Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4331
10 Companies’ survey about their experiences in public procurements 4994
11 Second Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 4952
12 First Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 4790
13 Fourth Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2013 4573
14 Results from the monitoring of public procurements in Macedonia 4743
15 Second quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5275
16 First quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5232
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5204
18 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 5259
19 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 4399
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4193
21 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4439
22 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4240
23 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4191
24 First quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4245
25 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2010 3978
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3654
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3708
28 Results from the public procurements monitoring published 4008
29 Annual report on public procurement 2009 4321
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3704
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5347
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4935
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4767