Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки 213
2 Индекс на активна транспарентност 2021 година 402
3 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 449
4 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 574
5 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 533
6 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 659
7 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 626
8 Документ за јавни политики 722
9 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 860
10 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 822
11 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 1287
12 Индекси на активна транспарентност 2038
13 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1687
14 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1683
15 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1794
16 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1806
17 Индекс на активна транспарентност 2019 2685
18 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2515
19 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2644
20 Индекс на активна транспарентност 2018 3657
21 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2990
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3662
23 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3604
24 Индекс на активна транспарентност 2017 3678
25 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 4041
26 Индекс на активна транспарентност 2016 3966
27 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4635
28 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4945
29 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 5147
30 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5655
31 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 5536
32 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5518
33 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 5348