Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 11
2 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 112
3 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 107
4 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 196
5 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 204
6 Документ за јавни политики 238
7 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 370
8 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 353
9 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 817
10 Индекси на активна транспарентност 1426
11 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1152
12 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1170
13 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1255
14 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1304
15 Индекс на активна транспарентност 2019 1959
16 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2001
17 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2082
18 Индекс на активна транспарентност 2018 3036
19 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2451
20 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3145
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3100
22 Индекс на активна транспарентност 2017 3105
23 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3497
24 Индекс на активна транспарентност 2016 3438
25 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4056
26 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4473
27 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4640
28 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5067
29 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 4962
30 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5028
31 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 4858