ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Center for Civil Communications - Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството
Печати
PDF

Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството

on .

1. Државниот завод за ревизија да ги зајакне ревизиите во Фондот за здравствено осигурување, клиниките, другите јавни здравствени установи и во приватните организации за делот на средствата кои ги користат за финансирање од Фондот за здравствено осигурување;

2. Да се назначат овластен сметководител и овластен внатрешен ревизор во сите јавни здравствени установи, поединечно или заеднички, зависно од големината на установата;

3. Да се воспостават процедури за детално и прецизно пропишување на начинот на работење во здравствените установи;

4. Да се воспостави точна евиденција на материјално-финансиското работење во здравствените установи;

5. Да се дефинираат механизми за зајакнување на одговорноста, отчетноста и транспарентноста во работењето на здравствените установи;

6. Да се воспостави и применува зајакнат систем на внатрешни контроли во здравствените установи;   

7. Да се воспостави сметководствен систем на евиденција во согласност со начелото на парично искажување на промените;

8. Групните набавки да се регулираат со договори во кои меѓудругото ќе се утврдат и количините за секоја здравствена установа;

9. Да се воспостави ажурна сметководствена евиденција во сите здравствени установи;

10. Да се спроведат пописи во сите здравствени установи и да се пропишат процедури за управување и располагање со залихите;

11. Да се преземат правни мерки за наплата на побарувањата од Фондот за здравствено осигурување во законски рок;

12. Да се прекине долгогодишната практика раководните лица во клиниките, Фондот за здравствено осигурување и другите здравствени установи да се поставуваат според партиска и роднинска припадност;

13. Да се воведат процедури за следење и контрола на реализацијата на склучените договорите за јавни набавки во здравствените установи;

14. Да се спроведат обуки за луѓето кои учествуваат во постапките за јавни набавки;

15. Државната комисија за спречување на корупцијата да покрене постапки за одговорност на сите избрани и именувани функционери и одговорни лица кои не пријавиле конфликт на интереси и не се изземале од одлучувањето при јавните набавки, како и оние кои воспоставувале деловни односи со правно лице осонова од нив или од членови на нивното семејство;

16. Да се воведе задолжително информирање на пациентите за информации што се од нивна корист, како и информации за отчетноста на институциите преку нивните интернет страници;

17. Да се воспостави и применува систем на соодветно наградување на лекарите, особено на врвните специјалисти;

18. Да се предвидат редовни финансиски средства за стручно усовршување на здравствените реботници, за да се спречи потребата од барање спонзорства;

19. Да се забрза донесувањето на Законот за заштита на правата на пациентите;

20. Здравствените установи да ги информираат пациентите за нивните права, како и начинот на остварување и заштита на тие права;

21. Министерството за труд и социјална политика да врши постојана контрола врз работењето на комисиите за оценка на работната способност, со остро санкционирање на коруптивните случаи;

22. Да се извршат ненадејни контроли на случајно избрани веќе одобрени и одбиени барања за т.н. инвалидска пензија за да се утврди основаноста на одлуките;

23. Да се воспостави отворена телефонска линија за анонимно пријавување на случаите на барање поткуп во процесот на добивање на инвалидска пензија;

24. Да се овозможи активно учество на пациентите во нивното лекување;

25. Да се охрабри формирање на коалиции од НВОи кои делуваат на полето на јавното здравство за да се подобри информираноста на пациентите за нивните права и можноста за пријавување на коруптивни дејства;

26. Да се засили контролата и да се зголеми ефикасноста во  трошењето на парите на здравствени осигуреници преку формирање на т.н. Собрание на корисници при Фондот за здравствено осигурување;

27. Да се зајакне улогата на Лекарската комора која во интерес и заштита не само на пациентите, туку и на лекарската професија;

28. Да се воведат т.н. протоколи за лекување, за да се воведат правила и ред во препишувањето лекови и да се оневозможи неосновано фаворизирање на скапи лекови;

29. Да се воведат механизми за стручен надзор врз работата на лекарите;

30. Да се усвојат етички норми на однесување за здравствените работници;

31. Да се размисли за забрана на вклучување на здравствени работници во реклами за лекови.