Печати
PDF

Индекс на рационалност 17

on .

Седумнаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

  • летни работни униформи;
  • зимски работни униформи;
  • работни обувки-кломпи;
  • одржување хигиeна во внатрешни работни површини и
  • системи за инфузија

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво коишто имале ваков вид набавка во 2016 и во 2017 година.

Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 48 институции на национално и на локално ниво, коишто за набавките спровеле 53 тендери.