Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 321
2 Индекси на активна транспарентност 697
3 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 586
4 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 603
5 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 683
6 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 768
7 Индекс на активна транспарентност 2019 1164
8 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 1429
9 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 1534
10 Active transparency index 2018 2295
11 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 1911
12 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2585
13 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2576
14 Индекс на активна транспарентност 2017 2538
15 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 2911
16 Index of active transparency 2016 2879
17 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 3452
18 Research of current practices: Transparent local governance 3932
19 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4094
20 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 4376
21 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 4293
22 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 4437
23 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 4326