seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online filme porno
Печати

База на податоци на сите ревизии на Државниот завод за ревизија (ДЗР) во периодот 2010 - 2019 година

on .

Во последните десет години (од 2010 до 2019 година) Државниот завод за ревизија (ДЗР) извршил вкупно 699 ревизии. Најмногу во 2014 година, дури 98, а најмалку во 2012 година, 50 ревизии. Базата на податоци на сите извршени ревизии од страна на Државниот завод за ревизија од 2010 до 2019 година е изработена во отворен формат за да ја олесни натамошната употреба на извештаите во насока на засилување на јавниот притисок за законито и наменско користење на јавните пари.