Print
PDF

Повеќе од осум милиони евра чинат тендерите за зимско одржување на патиштата за оваа сезона

on .

There are no translations available.

Денес, 18 февруари 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ги објави истражувањето и базата на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21.

За ангажирање на механизација, работници, сол и чакал за чистење и за прскање на улиците во зимски услови, оваа сезона ќе се потрошат 538 милиони денари, односно 8,7 милиони евра.

Тендери за оваа намена имале 41 општина и Градот Скопје, 6 локални јавни претпријатија и државното јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Македонијапат. Само ова претпријатие има склучено договори за јавни набавки за зимско одржување оваа сезона во вредност од 5,7 милиони евра што е две третини од сите пари што ќе се потрошат за оваа намена.

Градот Скопје сам зимскава сезона планира да потроши 700 илјади евра за чистење на снегот и прскање на улиците, додека заедно со уште осум други скопски градски општини ќе бидат потрошени околу 1,4 милиони евра за зимско одржување на улиците. Од другите општини од земјава, најголема вредност за ова ќе потрошат Битола, Прилеп и Куманово.

Најголем поединечен тендер има склучено Македонијапат со Димакс рудници Сопотница, од речиси седум милиони евра за двогодишно снабдување со сол за патиштата. Набавени се 59.555 тони индустриска сол, по цена од 116 евра по тон, за двегодишно прскање на патиштата.

Покрај оваа фирма, која вкупно има 4 тендери во вредност од 7,5 милиони евра, меѓу фирмите со највредни договори се и Ган-Логистик од Тетово со 1,2 милиони евра и скопски Аполо Инженеринг со 1 милион евра.

Print
PDF

За украсување за Новата 2021 година, општините потрошиле 40 % помалку пари од лани, а новогодишни пакетчиња купиле 56 институции

on .

There are no translations available.

Денес, 28 јануари 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ги објави истражувањето и базата на податоци на трошоците за новогодишно украсување на општините низ земјава и купените новогодишни пакетчиња за децата.

За украсување на Градот Скопје и уште 15 други општини во земјава за Новата 2021 година се потрошени вкупно 405 илјади евра, што е сепак за 40 % помалку од лани.

Од украсување за новата 2021 година се откажале девет општини кои имале тендери за претходната година. 14 општини имале тендери за украсување и лани и годинава, а 3 општини и едно државно претпријатие немале лани, но имале тендери за новата 2021 година.

За разлика од дочекот на ланската година кога тендери за украсување имале Градот Скопје и седум скопски општини, за дочекот на оваа година тендери имале Градот Скопје и уште три други скопски општини: Карпош, Гази Баба, Аеродром, но и Градскиот трговски центар. Украсувањето на Скопје и скопските општини вкупно чинело 298 илјади евра, што е три четвртини од сите пари потрошени за новогодишно украсување во земјава.

И годинава, најголем дел од вредноста на договорите за украсување добиле две скопски фирми - Линк Медиа Плус и Метал-Вет-Ел, а на половина од тендерите имало само по една понуда.

Новогодишни пакетчиња за 2021 година купиле 56 институции. 14 од нив спровеле тендер, а другите 42 купиле пакетчиња во вредност под илјада евра за што не се спроведува тендер. Цените на едно новогодишно пакетче се движат од 150 до 1.249 денари.

Print
PDF

News Release

on .

The operation of state-owned/public enterprises through the prism of financial indicators 2015-2019

Today (15.01.2021) the Center for Civil Communications (CCC) published the Financial analysis of the operation of state/public enterprises in 2015-2019 and the database that allows downloading the final accounts of enterprises.

Subject of the financial analysis was the 30 largest enterprises established by the state and the local self-government units. These are enterprises whose total revenues in 2019 amounted to MKD 44,992,939.558, or EUR 732 million. At the end of 2019 they employed a total of 22 140 employees. The analysis was conducted on the basis of five groups of financial indicators from the annual accounts of the enterprises for the period 2015-2019.
These are indicators of profitability, efficiency, financial stability, cost-efficiency and liquidity of the enterprises. The analysis detects the condition and the success in the operation of all 30 enterprises together and each of them separately. This is an extension of last year’s analysis, the purpose of which is to summarize in one place the information on the financial operations of enterprises established by the state and local self-government units. Part of the summary findings point to the following:

• 30 largest enterprises established by the state and local self-government in the period 2019-2015 increased the generated total revenues by only 2%.
• The average rate of profitability in the analysed 5-year period reached modest 6%, and in 2019, the profitability has seen a certain improvement (6.5%). The assets owned by these enterprises with such a profit would be restored in 38 years, whereas the invested and earned capital would be returned in 32 years. In the private sector, the period of return on invested capital is usually 10 years.
• Collection of receivables of the analysed companies is a weak link in their operation as it is 253 days in the 5-year period, i.e., 205 days in 2019. Such long collection deadlines are associated with occasional write-offs of receivables for financial reporting purposes.
• They pay their liabilities within even longer deadlines, in 484 days on average, i.e., 365 days in 2019. Usually in the business environment, companies with such long payment deadlines are avoided or, due to their payment deadlines, are offered significantly higher prices than the market prices.
• Creditworthiness shows that the total debts of the analysed enterprises are slightly higher than their capital and reserves, whereas the level of self-financing is in the safe zone (88% on average in 5 years, i.e. 91% in 2019).
• The analysed enterprises manage to achieve positive operation by fully covering their total expenses and generating revenue surplus of 4% (3% in 2019).
• The analysed enterprises have sufficient cash to cover their short-term liabilities.

Individual analysis was also conducted for all enterprises.

The research was conducted within the project "Integrity and Anti-corruption in the Business Sector", funded by the European Union.

Print
PDF

База на податоци и истражување

on .

There are no translations available.

Општинските советници чинат 3,5 милиони евра годишно

Денес, 13 јануари 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ги објави истражувањето и базата на податоци на месечните паушали што им се исплаќаат на општинските советници и претседателите на советите на општините.

Вкупната годишна сума што им се исплатува на 1319-те советници и претседатели на совети изнесува повеќе од 215 милиони денари или нешто над 3,5 милиони евра. Висината на месечниот надомест зависи од бројот на жители во општината и е определен како процент од просечната плата во земјава. Претседателите добиваат 30 % повисок паушал од советниците. Услов за да се исплати паушалот е во месецот да биде одржана барем една седница.

Најголем месечен паушал од една просечна плата од 24 илјади денари добиваат советниците на Град Скопје, но тие одржуваат и најмногу седници во текот на месецот. Од другите општини, највисоко платени се советниците во Кичево кои земаат 19 илјади денари месечно, а најмалку платени се советниците во Вевчани кои земаат малку помалку од 5 илјади денари месечно. Само 12 општини исплатуваат понизок месечен надомест од законскиот максимум, а 15 општини одат дури и над тој лимит.

Најмногу седници годишно одржува Град Скопје, лани дури 27, а најмалку 6 одржале во Центар Жупа. Просечно, општинските совети одржувале по 15 седници годишно.