Печати
PDF

Индекс на рационалност 8

on .

Индекс на рационалност 8

Осмиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи, односно услуги:

  • работна облека;
  • работни чевли;
  • урбана опрема – клупи;
  • тонери и
  • дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво кои во текот на 2012 година и во првите два месеци од 2013 година имале ваков вид набавка.