Печати
PDF

Индекс на рационaлност 7

on .

Индекс на рационалност 7

Седмиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи, односно услуги:

  • одржување на хигиена;
  • дефибрилатори;
  • јунешко месо без коски;
  • ПВЦ-прозорци и
  • работни обувки - кломпи.

Во изработката на индексoт на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени 52 институции на национално и локално ниво кои во текот на првите oсум месеци од 2012 година имале ваков вид набавка. Проширување на опсегот на прибирање податоци и за 2011 година беше направен само кај набавката на ПВЦ-прозорци.